ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยกลุ่มภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลนางรอง จะออกคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนวัดกลางวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ ศาลาชุมชนวัดกลาง ซึ่งในการคัดกรองนี้จะมีตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจสุขภาพปากและฟัน ตรวจสายตา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้ออกมาตรวจคัดกรองสุขภาพและให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย