วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 นายแพทย์ ทันตแพทย์ ประสาน ตั้งจาตุรนต์รัศมี พร้อมทีมงานแพทย์จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มาบริการประชาชนด้วยการรักษาโรคฟัน ถอนฟัน อุดฟัน โรคในช่องปาก ที่วัดร่องมันเทศ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไปใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ