ข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกรพแสไฟฟ้าเป็นการการชั่วคราวตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนทีโอเอวิทยาฯถึงบริเวณร้านลาบวาริน ถ.ประดิษฐ์ปานะเป็นบางส่วน ถนนภูเจริญ ซอยสวัสดี ซอยม่านอุทิศ และหมู่บ้านบขส3. ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00น.