จังหวัดบุรีรัมย์จัดงาน “ลูกของพ่อ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณโดยรอบสนามไอโมบายสเตเดี้ยม