สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดกิจกรรม “นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ” ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2