อำเภอนางรองกิ่งกาชาดอำเภอนางรองร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนางรอง โรงพยาบาลนางรอง ได้กำหนดแผนรับบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านใดที่ต้องการจะบริจาคโลหิตสามารถไปบริจาคโลหิตได้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น3