เทศบาลเมืองนางรองร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนางรอง และส่วนราชการในอำเภอนางรอง กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559 โดยในงานมีกิจกกรมให้เด็กได้แสดงออกและมีความสนุกสนาน โดยมีซุ้มอาหารสำหรับเด็กๆให้รับประทาน พร้อมด้วยรางวัลของขวัญมากมาย โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน และหน่วยงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนให้เด็ก ยุวชน เยาวชน และผู้ปกครองไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป