การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง”season 2″ ถมหมืด ถมมอ street ถนนคนเดินเพลินนางรองบ้านเอ๋ง
ผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลไมค์ระอิ๊ก ระเอิด season 2 ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะต้องมาร้องประกวดในรอบรองชนะเลิศประจำสัปดาห์ เพื่อคัดเลือก 10 คนสุดท้าย ซึ่งจะทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2558

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558
1.นายสุวิจักษ์ จันทร์โนนม่วง (โอ้)
2.น.ส.ทัตพร ศรีสุภโยค (ลี)
3.นายรุ่งเรือง คำเกิด (สอง)
4.ด.ช.อิทธิพล พลศรี (ลาว)
5.เกริกชัย แซ่เตีย (โอ๊ต)
6.น.ส.วารินทร์ แสนยะมูล (ต่าย)

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558
1.นายก้องตระกูล เทศนอก (ก้อง)
2.นายชานนท์ ทูลฉลอง (โก้)
3.นายพลเชษฐ์ ชัยโรจนศักดิ์ (โพน)
4.นายรุ่งโรจน์ คำเกิด (หนึ่ง)
5.น.ส.นันทชพร ผัดเป้า (แป้ง)
6.ด.ญ.นุชนารถ เชื้อชุมแสง (แนน)

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558
1.น.ส.ณัฐธิญา ศรีทา (หงส์)
2.นายบรรเลง แก้งยงกฎ (อุ้ย)
3.ดุ.ญ.มิเชล อีเวอร์เซ่น (มิเชล)
4.นายจตุพล วุฒิสิงห์ (บอม)
5.นายกรกฏ ลัทธิ (ปู)
6.นายสุวิทย์ ทองนอก (นาย)

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
1.ด.ญ.นับพันพร สุรัตนภิรมย์ (เปียโน)
2.น.ส.หงศ์เงิน ทองสม (อร)
3.น.ส.อัญชุลี ราชาทรัพย์ (บอมแบ๋ม)
4.น.ส.ช่อฟ้า ทองพู (ดาว)
5.น.ส.อุสรา ผลเจริญ (มายด์)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
1.น.ส.อรัญญา ขานเพราะ (วิว)
2.นายอัครเดช หยวกไธสง (บาส)
3.นายสิทธิศักดิ์ หยาดผักแว่น (เจ)
4.นายชานนท์ ทรงบรรบต (โจ)
5.นายไผ่ทอง โชติกลาง (ไผ่)