โรงเรียน ทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียน ประจำปี 2558