ผู้เข้าประกวดไทยลูกทุ่ง รางวัลไมค์ระอิ๊ก ระเอิด
ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายเพื่อชิงชนะเลิศ

  1. นางสาว ชญานิศ ชำนิจศิลป์ (เพรวา)
  2. นายธานนท์ ทูลฉลอง (โก้)
  3. นางสาวพรวนัช โชติกลาง (อ้อม)
  4. นายสิทธิศักดิ์ หยาดผักแว่น (เจ)
  5. นางสาว อาทิตยา พิพ่วนนอก (เหมย)
    ชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558