รายชื่อผู้สนับสนุนรางวัลการประกวดร้องเพลง “ไมค์ระอิ๊ก ระเอิด”
ประเภทลูกทุ่ง
ณ ถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ Street

รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 7,000 บาท จาก บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ใน เอส ซี จี เปเปอร์ โดย นายศุภกิตติ์ ทูลเกียรติวัฒนา ผู้แทนจำหน่าย ปุ๋ยอินทรี คู่ดิน

รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 5,000 บาท จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์ เซอร์วิส โดยคุณ ธงชัย วรรณศิลป์ จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์”มาที่เดียว ได้ครบทุกเทคโนโลยี ต้อง ที่…ธงชัย โอเอ”

รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 3,000 บาท จากชมรมท่องเที่ยวและอาหารเมืองนางรอง