ความร่วมมือ ร่วมใจการจัดทำเทียนพรรษา จากคุ้มวัด และ ชุมชนต่างๆ จำนวน 8 วัด ซึ่ง จะเข้าร่วม ประกวดในวันงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลเมืองนางรอง