เทศบาลเมืองนางรองโดยคณะผู้บริหารซึ่งนำโดยนายไตรเทพ งามกมล นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้กำหนดใหีมีการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่พ.ศ. 2554 ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 ณ บริเวณถนนสืบสหการหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง โดยมีพระสงฆ์จำนวน 111 รูป นำโดยพระครูพิทักษ์ชินวงศ์เป็นประธานคณะสงฆ์ซึ่งปีนี้ถือว่าพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยมีหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก