นายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง ได้นำพนักงานเทศบาลออกสำรวจเส้นทางโดยการปั่นจักรยานเพื่อจัดกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00น.เป็นต้นไป