สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะแข่งขันในรอยที่ 2

(สายคี่) (สายคู่)

แข่งขันในรอบที่ 2 10 คน แข่งขันในรอบที่ 2 10 คน

ผ่านเข้าสู่รอบ 3 ผ่านเข้าสู่รอบ 3

คัดเหลือ 5 คน คัดเหลือ 5 คน

แข่งขันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
เหลือ 5 คนสุดท้าย

เข้าชิงชนะเลิศ

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน

  1. เพลงที่จะใช้ขับร้องในการประกวดต้องเป็นเพลงลูกทุ่ง เท่านั้น ผู้เข้าประกวดต้องระมัดระวังในการคัดเลือกเพลงคาบลูกคาบดอกเป็นเพลงประเภทไหน

2.ควรพิจราณาถึงศิลปะการขับร้อง ทำนอง จังหวะ ความชัดเจนของการออกเสียง ความอยากง่ายของเพลง บุคลิก อารมณ์เพลง ในการประกวดแต่ละครั้ง

3.ควรใช้ซาว์ดจัดเพลงที่ใช้ในการขับร้องเท่านั้น ไม่มีซาว์ดอื่นใดปะปนอยู่ด้วย

4.ควรรายงานตัวตามกำหนดเวลา และตรวจเช็คซาว์ดให้เรียบร้อยก่อนเข้าประกวด

5.หลังจากขับร้องในการประกวดเสร็จแล้ว ควรรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอจากคณะกรรมการ