คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภท ลูกทุ่ง เพื่อชิงรางวัล “ไมค์ระอิ๊ก ระเอิด” ได้เรียงลำดับนักร้องผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก 20 คน ตามลำดับการสมัคร เพื่อจัดสายเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 โดยแยกประเภทเป็นสายเลขคู่ กับสายเลขคี่ ดังนี้

สายคี่

 1. นางสาวณัฐนิชา เจริญสมบัติ
 2. เด็กชายดิศกร พรหมยะกลาง
 3. นายไผ่ทอง โชติกลาง
 4. นางสาวถนอมจิต โภคา
 5. นางสาวชญานิศ ชำนิจศิลป์
 6. เด็กหญิงอาทิตยา พิพ่วนนอก
 7. นางสาวณัฐธิยา ศรีทา
 8. เด็กชายภูเมธ โนงระฆัง
 9. นายรุ่งเรือง คำเกิด
 10. เด็กหญิงธารทิพย์ บุญเกิด สายคี่จะแข่งขันเพื่อชิงเข้าสู่รอบที่ 2 5 คน โดยจะแข่งขันในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นี้ คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้ใช้เพลงที่เข้าประกวดเป็นเพลง ลูกทุ่ง ประเภท เพลงช้า สายคู่
 11. เด็กชายดิษกุล พรหมยะกลาง 2.นางพรวนัช โชติกลาง 3.นายบรรเลง แก้วยงกฏ 4.นายพลเชษฐ ชัยโรจน์ศักดิ์ 5.นายสิทธิศักดิ์ หยาดผักแว่น 6.นางสาวช่อฟ้า ทองพู 7.นายประกอบ นนท์กระโทก 8.นายธานนท์ ทูลฉลอง 9.นางสาวอุทัยทิพย์ นามตะขบ 10.นายรัชชานนท์ ทรงบรรพต จะทำการแข่งขันในการเข้าสู่รอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 จะคัดเลือกผู้เข้าสู่รอบที่ 2 จำนวน 5 คน

คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้ใช้เพลงที่เข้าประกวดเป็นเพลง ลูกทุ่ง ประเภท เพลงช้า