ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 จะมีการประกวดร้องเพลงประเภทลูกทุ่ง ในรอบคัดเลือกเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะประกาศบุคคลผ่านการคัดเลือกไปในรอบที่ 3

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 จะมีการประกวดเพลงตริง ในรอบรองชนะเลิศโดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 จะเข้าประกวดพบกันหมดเพื่อคัดเหลือ 2 คนสุดท้าย ในรอบชิงชนะเลิศ �งานนี้พลาดไม่ได้�