คณะกรรมการดำเนินงาน”ถมหมืด ถมมอ street”ถนนคนเดินเพลินนางรองบ้านเอ๋ง เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้จัดการประกวดร้องเพลงเพื่อชิงรางวัล
“ถมหมืด ถมมอ street” มากกว่า10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)โดยได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครไม่จำกัด สมัครได้ทุกเพศทุกวัยกำหนดได้มีการประกวด 2 ประเภท คือ ประกวดร้องเพลงประเภทลูกทุ่งและได้มีการประกวดร้องเพลงประเภทสตริง โดยจะเริ่มประกวดในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 นี้ สมัครได้ที่กองอำนวยการ “ถมหมืด ถมมอ street” ในวันศุกร์-วันเสาร์ (เวลา 16.00-20.00) หรือ สมัครที่ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-632-529 หรือ 082-865910

คณะกรรมการดำเนินงานยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ถนนคนเดิน”ถมหมืด ถมมอ street” ยังจะคงดำเนินงานต่อไปเพื่อความภาคภูมิใจของชาวนางรอง นอกจากการจับจ่ายซื้อหา สินค้า แล้ว ยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นกิจกรรมให้ดำเนินต่อไป

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนางรอง
โทร. 044-632529