เทศบาลเมืองนางรองขอเชิญชมการแสดงวงดนตรีจากหมวดดุริยางต์ทหารบกบุรีรัมย์ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558เวลา 17.00น.เป็นต้นไป
ณ ถนนคนเดิน”ถมหมืดถมมอ street”