กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี ๒๕๕๘ ให้ผู้ประกอบการที่ครบกำหนดต้องมาชำระค่าใบอนุญาต มาชำระตามวันที่ครบกำหนด