เทศบาลเมืองนางรอง จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557 การแข่งขันเรืออีโปงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 13 เมษายน 2557 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ ภายในงานมีการแข่งขันเรืออีโปงประเภท 4 ฝีพายชาย การแข่งขันเรืออีโปงประเภท 4ฝีพายหญิง การแข่งขันเรืออีโปงประเภทคู่ผสม 4 ฝีพายชาย 2 คน หญิง 2 คน การแข่งขันชักเย่อเรืออีโปง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประเภท ปิดตาตีหม้อ/เตะปิ๊บ(ชาย) ปิดตาตีหม้อ/เต๊ะปิ๊บ(หญิง) ประเภทเตะปิ๊บไกล(ชาย) อายุ 60 ปีขึ้นไป เตะปิ๊บไกล(หญิง) อายุ 60 ปี ขึ้นไป