ด้วยเทศบาลเมืองนางรอง กำหนดออกปฏิบัติงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

ประจำปี 2557 โดยกำหนดออกโครงการเทศบาลเคลื่่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557

เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ดังนี้

10 มีนาคม 2557 ศาลาชุมชนทุ่งแหลม ชุมชนทุ่งแหลม

11 มีนาคม 2557 ศาลาชุมชนถนนหักพัฒนา ชุมชนถนนหักพัฒนา

12 มีนาคม 2557 ลานวัดถนนหัก ชุมชนวัดถนนหัก

13 มีนาคม 2557 ลานหน้าสถาบันการเงินชุมชน ชุมชนบ้านถนนหัก

17 มีนาคม 2557 ศาลาชุมชนหนองโพรง ชุมชนหนองโพรง

18 มีนาคม 2557 ศาลาชุมชนวัดใหม่เรไรทอง ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง

19 มีนาคม 2557 ศาลาชุมชนจะบวก ชุมชนบ้านจะบวก

24 มีนาคม 2557 ลานต้นสน(ทางเข้าหมู่บ้านชัยวิวัฒน์) ชุมชนสวนป่ารักน้ำ

25 มีนาคม 2557 ศาลาชุมชนดอนแสลงพันธ์ ชุมชนดอนแสลงพันธ์

26 มีนาคม 2557 ศาลาชุมชนโคกหลวงพ่อ ชุมชนโคกหลวงพ่อ

27 มีนาคม 2557 ลานหน้าวัดหัวสะพาน ชุมชนวัดหัวสะพาน

31 มีนาคม 2557 ลานวัดป่าเรไร ชุมชนวัดป่าเรไร

1 เมษายน 2557 ศาลาชุมชนป่าตาเส็ง ชุมชนป่าตาเส็ง

2 เมษายน 2557 ศาลาชุมชน sml (สวนโกรก) ชุมชนวัดกลาง

3 เมษายน 2557 ลานวัดร่องมันเทศ ชุมชนวัดร่องมันเทศ

8 เมษายน 2557 ศาลาชุมชนวัดขุนก้อง ชุมชนวัดขุนก้อง

9 เมษายน 2557 ศาลาชุมชนบ้านเก่า ชุมชนบ้านเก่า

16 เมษายน 2557 ศาลาชุมชนหนองเสม็ด ชุมชนหนองเสม็ด

17 เมษายน 2557 ศาลาชุมชนหนองกราด ชุมนหนองกราด

21 เมษายน 2557 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชุมชนหนองรี