นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกัน ได้ออกดูแลพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่เขตเทศบาล บริเวณท่าลาว ที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมบริเวณดังกล่าว