วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ณ มณฑลพิธี สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่

เทศบาลเมืองนางรองนำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวนางรอง ทำพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม ให้กับวัดทั้ง 12 วัด ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อรักษาสืบทอดงานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ ซึ่งมีความเชื่อของชาวพุทธว่าการถวายเทียนจะส่งผลบุญกุศลถึงความสว่างในชีวิต สติปัญญาการดำเนินชีวิตราบรื่น

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานในพิธี