วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา18.00 น. เทศบาลเมืองนางรองนำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองนางรองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนชาวนางรองสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยมีพิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและพิธีสมโภชเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ มณฑลพิธี บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ พร้อมการแสดงวงดนตรีบนเวที การแสดงบ้านนาฏดนตรี คีตศิลป์ไทย โรงเรียนเทศบาล2 และการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง

โดยได้รับเกียรติจากนายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุรีรัมย์ เขต6 เป็นประธานในพิธี