วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน(หลักสูตรทำยำแหนมข้าวทอดและแหนมหมูกระดูกอ่อน) ณ ศาลาชุมชนหนองโพรง

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนในการทำ และประกอบอาหาร นำไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เมื่อเสร็จสิ้นจากภาระกิจประจำวัน