หลังจากที่โรงพยาบาลสนามอำเภอนางรอง โกดัง บริษัท โรงสีข้าวนางรอง จำกัด ได้ปิดตัวลง มีสิ่งของ เครื่องใช้ จากพี่น้องประชาชนชาวนางรอง ที่ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนบริจาค เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภารกิจโรงพยาบาลสนามจนสำเร็จ ลุล่วง เสร็จสิ้นภารกิจ สิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นยังมีประโยชน์ สามารถส่งต่อแบ่งปัน..

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง และโรงพยาบาลนางรอง ได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ (พัดลมและที่นอน)จากโรงพยาบาลสนามอำเภอนางรอง โดยการส่งมอบจากโรงพยาบาลนางรอง เพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องชาวนางรองเกิดประโยชน์ต่อไป