นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง เข้าร่วมงานหนึ่งอำเภอหนึ่งงานประเพณี ภายใต้กิจกรรม” เทศกาลกินขาหมูรสดี มะพร้าวเผาหมูสี ข้าวเม่ามากมี ของดีเมืองนางรอง” ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2565 ซึ่งเทศบาลเมืองนางรอง โดย กองสวัสดิการสังคมร่วมกลับกลุ่มอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมออกบูทจัดซุ้มแสดงสินค้าในชุมชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย