จากสถานการณ์โควิด..เปลี่ยนผ่านเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่น…

หากย้อนไปวันที่เป็นจุดเริ่มแห่งภาระกิจเร่งด่วน ในห้วงสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 เตียงรักษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ เพื่อช่วยพี่น้องชาวนางรอง ที่ป่วยโควิดได้มีเตียงรักษาเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลสนามอำเภอนางรอง โกดัง บริษัท โรงสีข้าวนางรอง จำกัดแห่งนี้ได้เป็นที่พึ่งพิง ช่วยดูแลรักษาอาการป่วย หายกลับบ้านดำรงชีวิตได้เป็นปกติ

และในวันนี้ (วันที่ 15 มิถุนายน 2565) นายแพทย์วัชรพงษ์ ชอบสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรองได้ทำการส่งมอบพื้นที่ ”โรงพยาบาลสนามอำเภอนางรอง โกดัง บริษัท โรงสีข้าวนางรอง จำกัด” ให้กับ นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เตรียมเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น

เทศบาลเมืองนางรองขอขอบคุณ คุณแม่สมนึก ตันเจริญและครอบครัวที่ได้ให้การสนับสนุนมอบพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขอบคุณบุคลาการทางการแพทย์ พนักงานเทศบาลเมืองนางรอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พี่น้อง อสม.ที่ต่อสู้ในสถานการณ์โควิดร่วมกันมาเป็นเวลายาวนาน และขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวนางรอง ที่ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุน บริจาคสิ่งของ สมทบเงินทุน ในการบริหารจัดการภารกิจโรงพยาบาลสนามสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี