วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้มอบหมายให้ นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรเมืองนางรอง พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี และ พนักงานกองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนางรอง จำนวน 12 ครัวเรือน ร่วมกับอำเภอนางรอง โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง และกลุ่มกาชาดอำเภอนางรอง