วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ในการนี้ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ-เอกชน และประชาชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง