วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565
โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานในพิธีฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียง ณ ถนนสืบสหการ