วันที่ 2 มิถุนายน 2565 จิตอาสาจากสถานีตำรวจภูธรนางรองร่วมกับจิตอาสาจากหมวดทางหลวงนางรองและนักเรียนเทศบาล1(ทีโอเอวิทยา) ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ด้วยการทาสีพื้นผิวจราจร(ทางม้าลาย)และขอบฟุตบาท บริเวณประตูทางเข้าทั้ง 2 ฝั่ง โรงเรียนเทศบาล1(ทีโอเอวิทยา)