ตามที่เทศบาลเมืองนางรองได้ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าบริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาล1 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันนี้ (วันที่ 1 มิถุนายน 2565) โดยให้ผู้ประกอบการทุกรายได้จัดเก็บสินค้าที่จำหน่าย ออกจากพื้นที่ผิวจราจรทุกวัน ในเวลา 08.00 -09.00 น.

ซึ่งวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการค้าเป็นอย่างดี จัดเก็บสินค้าที่จำหน่ายทันตามกำหนดเวลา หลังจากนั้นเทศบาลฯได้เข้าทำความสะอาดล้างพื้นที่โดยรอบบริเวณตลาดสด เทศบาล1 พื้นผิวถนนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกแก่ผู้สัญจร เทศบาลเมืองนางรองขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างชัดเจน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นนี้ทุกวัน และตลอดไป