การประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2556

รางวัลชนะเลิศ วัดใหม่เรไรทอง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วัดหนองเสม็ด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วัดขุนก้อง

การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556

รางวัลชนะเลิศ วัดใหม่เรไรทอง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วัดถนนหัก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วัดหนองเสม็ด