เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองลงพื้งพ้นที่ตรวจสอบพื้นที่เพื่อขอใช้จัดตั้งสถานีดับเพลิงย่อยเทศบาลเมืองนางรอง แห่งที่2 ณ หมวดทางหลวงนางรอง (สำนักงานเดิม) ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มจุดดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ( 8 กุมภาพันธ์ 2565)