วันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. นายอภินันท์ จันทรังษี
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจำปี 2556 ซึ่งเทศบาล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอนางรอง
โรงพยาบาลนางรอง วิทยาลัยการอาชีพนางรอง และหน่วยงานต่างๆในอำเภอนางรอง
ตั้งจุดให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้บริการจุดพักผ่อน
และรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง นำโดย
นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองได้กล่าวรายงาน