เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง และ พนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเดินรถทางเดียว บริเวณคิวรถเล็ก ถนนประชาสันติสุข ถนนประดิษฐ์ปานะ และถนนณรงค์ดำริ เพื่อให้การจราจรมีความสะดวก คล่องตัวและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น