วันที่ 2 เมษายน 2556 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองและคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกตรวจเยี่ยมพี่น้องชุมชนวัดถนนหักและชุมชนถนนหักพัฒนาตามโครงการการคัดแยกขยะของชุมชน