เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยได้รับเกียรติจากนายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน ณ บริเวณถนนสืบสหการ หน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง โดยมีพระภิกษุและสามเณรออกรับบิณฑบาต จำนวน 119 รูป แบ่งเป็น 2 สาย ประชาชนชาวนางรองร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทยเป็นจำนวนมาก