เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 อำเภอนางรอง ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราว(โกดังบริษัทโรงสีข้าวนางรองจำกัด) เพื่อเตรียมการกลับมาเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้ง หลังยอดผู้ป่วยโควิดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองนางรอง โรงพยาบาลนางรอง จิตอาสา เข้าร่วมช่วยกันดำเนินการทำความสะอาด โดยขั้นตอนในการเข้ารับการรักษานั้นจะต้องผ่านระบบ รพ. สต. หรือ ผู้รับผิดชอบเขตเทศบาลนั้นๆ และแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเข้าโรงพยาบาลสนาม