เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะสงฆ์ พระครูอินทปัญญาภิรมย์ รองเจ้าคณะตำบลถนนหัก ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง