เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์”บริษัทโอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน วัด ในเขตอำเภอนางรอง ณ ศาลาวัดใหม่เรไรทอง เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19