เทศบาลเมืองนางรองได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2556ขึ้นโดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจออกร่วมด้วยซึ่งในการออกให้บริการในครั้งนี้เทศบาลเมืองนางรองออกให้เคลื่อนที่ไปตามชุมชนทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลและก็ได้นำการบริการ เช่น การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสุนัข-แมว การตัดผม การซ่อมรถจักรยาน-รถจักรยานยนต์มีมุมศิลปะไว้ให้กับเด็กๆได้วาดภาพระบายสีด้วย