ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนชายนางรองเกมส์ต้านยาเสพติดฯ ครั้งที่ 25
ประจำปี 2556

ตามที่เทศบาลเมืองนางรองได้จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองนางรอง “นางรองเกมส์ต้าน
ยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 25
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย และ
เมื่อวันที่ 4 และ 6 มีนาคม 2556 ได้ทำการชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลประชาชนชาย ก และ ข ซึ่งมีทีมได้รับรางวัล ดังนี้

ฟุตบอลประชาชนชาย ก

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานฯ
ได้แก่ ทีมเชพโรเล็ต บุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวับ 10,000 บาท ได้แก่ ทีม ไคซิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท ได้แก่ ทีม อบต.ถนนหัก

ฟุตบอลประชาชนชาย ข

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทได้แก่ทีม คนหลวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท ได้แก่ทีม บ้านคชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทได้แก่ทีม บ้านหนองเสม็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้รับเงินรางวัล8,000 บาท ได้แก่ ทีม ร.ร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)