วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานางรองเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดมีการแสดงโชว์ แอโรบิคแดนซ์จากทีม แสนสุขแดนซ์ ซึ่งเป็นทีมรองชนะเลิศอันดับ 1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็น1ใน12ทีม ที่เข้าแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ To be number one ของทีมสถานศึกษา คือ ร.ร. ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) ร.ร.ศึกษาสงเคราะหนางรอง วิทยาลัยการอาชีพนางรอง ร.ร.นางรองพิทยาคม