เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายชัยวัฒน์ จุนถิรพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง