เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรองอีกด้วย