เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดกิจกรรม “พิธีรับน้องใหม่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลเมืองนางรอง ณ ศาลาวัดใหม่เรไรทอง โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีสงฆ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และ การประกอบอาหารพื้นบ้านในชุมชน