เทศบาลเมืองนางรองโดยนายมาโมช ตันเจริญ ประธานคณะกรรมการจัดงานนวันเด็กแห่งชาติประจำปี 25556 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองนางรองร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอนางรอง รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชนชาวนางรองได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) มีเด็ก เยาวชน ยุวชน และผู้ปกครองเข้าชมงานมากกว่า 10,000 คน